Wednesday, December 13, 2017

A WALK AT NIGHT (Une promenade de nuit): A Collection of English and French Poems


My newest book, A WALK AT NIGHT (Une promenade de nuit), has been published in Antwerp, Belgium, by Eldonejo Libera. It is a collection of 110 life inspired original poems: 65 in English and 45 in French. Some of the French poems have won poetry contests in the Indonesian city of Yogyakarta. The price of the book is $10.41. Click here to order the book.
---------------------------
Product Details

ISBN: 978-0-244-64236-5
Copyright: Yohanes Manhitu (Standard Copyright License)
Edition: First edition
Publisher: Eldonejo Libera
Published: December 12, 2017
Language: English
Pages: 134
Binding: Perfect-bound Paperback
Interior ink: Black & white
Weight: 0.56 lbs.
Dimensions (inches): 5.83 wide x 8.26 tall

Saturday, December 31, 2016

Feotnai Mapules - Princino Laŭdata (Dulingva poemaro en la davana lingvo kaj Esperanto)Bona novaĵo! Hodiaŭ, la 31an de decembro 2016, jam aperis en Antverpeno, Belgio, mia dulingva poemaro Feotnai Mapules—Princino Laŭdata. Ĉi tiu libro de 250 paĝoj, kiu enhavas 100 dulingvajn poemojn, estas eldonita de Eldonejo Libera. Pluraj poemoj jam aperis en Beletra Almanako kaj aliloke. Vizitu: http://e-libera.weebly.com/katalogo.html kaj Amazon.com.

Friday, September 2, 2016

TETUM, A LANGUAGE FOR EVERYONE / TETUN, LIAN IDA BA EMA HOTU-HOTU – A Comprehensive Course Book for English-speaking Learners of Tetum


TETUM, A LANGUAGE FOR EVERYONE
is a book containing both grammar and conversation, as well as supplementary information to quickly assimilate language skills. It will assist learners in understanding the basic rules of the Tetum language and provide a foundation for oral communication.

The book follows the traditional pattern of a language textbook, with each lesson comprising a dialogue, grammatical or conversational notes, and a minimum of one exercise to facilitate language acquisition. Explanations and examples are given to show how to use the language properly and in the culturally correct manner.

TETUM, A LANGUAGE FOR EVERYONE includes:

 • Tetum at a single glance
 • a pronunciation guide
 • notes on orthography
 • a concise phrasebook
 • geographical names
 • symbols and punctuation
 • diagram of the human body
 • sample letters in Tetum
 • prefixes and suffixes
 • a concise two-way dictionary
-----------------------------------------------------
 

TETUN, LIAN IDA BA EMA HOTU-HOTU
mak livru ida-ne’ebé kontein gramátika no konversa, no mós informasaun suplementár hodi lailais asimila jeitu lian nian. Nia sei tulun aprende-na’in sira iha komprensaun regra bázika lia-tetun nian no hafó fundasaun ida ba komunikasaun orál.

Livru ida-ne’e tuir padraun tradisionál livru-testu lian nian, ho lisaun ida-idak ne’ebé konsisti hosi diálogu ida, nota gramátika ka konversa nian, no pelumenus ezersisiu ida hodi fasilita hetan matenek dalen nian. Esplikasaun no ezemplu sira hakfó hodi hatudu oinsá uza língua ne’e loloos no tuir dalan ida-ne’ebé kulturalmente loos.

TETUN, LIAN IDA BA EMA HOTU-HOTU hatama:

 • haree-lailais lia-tetun nian
 • matadalan pronúnsia nian
 • nota sira kona-ba ortografia
 • livru konversa badak
 • naran jeográfiku sira
 • símbolu sira no puntuasaun
 • diagrama isin-lolon nian
 • ezemplu surat nian hodi tetun
 • prefiksu no sufiksu sira
 • disionáriu badak dalan-rua
-----------------------------------------------------

Product Details
Paperback: 140 pages
Publisher: MONDIAL (August 15, 2016)
Language: English (Inglés)
ISBN-10: 1595693211
ISBN-13: 978-1595693211
Library of Congress Control Number: 2016940532
Product Dimensions: 8.5 x 0.3 x 11 inches
Shipping Weight: 12.2 ounces


Where to buy the book?  
 1. Amazon.com
 2. Mondialbooks.com

Monday, December 14, 2015

Kamus Portugis-Indonesia, Indonesia-Portugis (Dicionário Português-Indonésio, Indonésio-Português). Penyusun/Autor: Yohanes Manhitu.

Foto: http://www.gramedia.com

Catatan: Kamus ini disusun selama 9,5 tahun (Januari 2005Juni 2015). Proses "penghalusan" menghabiskan empat bulan (Juli 2015Oktober 2015). Persiapan penerbitan kamus hingga penerbitannya (14 Desember 2015) memerlukan hampir dua bulan.

Deskripsi: Bahasa Portugis berasal dari bahasa Latin populer yang dibawa para tentara, pedagang, dan pendatang Romawi ke Semenanjung Iberia pada tahun 218 SM. Kini bahasa Portugis menjadi bahasa resmi di sembilan negara: Portugal, Brasil, Angola, Mozambik, Guinea-Bissau, Sao Tome dan Prinsipe, Tanjung Verde, Timor-Leste, dan Guinea Ekuatorial. Serta masih digunakan di RRC (Makau) dan India (Goa, Daman, dan Diu). Bahasa Portugis bukan bahasa baru di Indonesia karena hubungan historis Nusantara dengan bangsa Portugis telah berusia lebih dari 500 tahun, yakni sejak ekspedisi tiga kapal yang dipimpin António de Abreu tiba di Kepulauan Banda pada tahun 1512 untuk mencari rempah-rempah.

Kamus Portugis-Indonesia, Indonesia-Portugis ini hadir dengan harapan agar hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa penutur bahasa Portugis---sebagai mitra yang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah---semakin akrab dan langgeng.

Kamus dwibahasa “dua arah” ini memuat:

 • lebih dari 26.000 entri Portugis pada bagian Portugis-Indonesia; 
 • lebih dari 26.000 entri dan subentri Indonesia pada bagian Indonesia-Portugis;
 • gramatika ringkas bahasa Portugis;
 • model percakapan tematis Indonesia-Portugis;
 • nama bahasa resmi dunia dan sejumlah bahasa Nusantara;
 • nama-nama negara dan ibu kota (Indonesia-Portugis);
 • nama sejumlah tumbuhan dan hewan (Portugis-Latin-Indonesia);
 • nama planet, rasi bintang, dan zodiak (Latin-Indonesia-Portugis);
 • senarai istilah (termasuk istilah-istilah komputer), kata serapan, dan ungkapan asing;
 • contoh puisi dwibahasa (Portugis-Indonesia).

Keterangan Produk


Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
ISBN 9786020308333
Berat 1.90 kg
Negara Produsen Indonesia
Supplier Gramedia Pustaka Utama, Pt. (Gpu) - Cgi Ntx Gam
Tanggal Terbit 14 Desember 2015
Lebar 15 cm
Panjang 23 cm
Tebal 0 (tidak dihitung)
Halaman 1616
Bahasa INDONESIA
Tipe Jilid HARD COVER (Sampul Tebal)

Friday, January 21, 2011

Poemlibro "Sub la Vasta ĉielo"


Voĉo  el  virga  lando
Recenzo de Trevor Steele*
.
Yohanes Manhitu, Sub la vasta ĉielo, Mondeto, Candelo, Aŭstralio, 2010. Poemaro, 161 paĝoj. Prezo $AUS 17 + afranko.

Indonezio, tiu insularo inter sudorienta Azio kaj Aŭstralio kun loĝantaro de 230 milionoj, estis ĝis nun preskaŭ terra incognita al esperantistoj. Sed lastatempe, dank’ grandparte al la misia laboro de la belgino Heidi Goes, fondiĝis pioniraj E-kluboj. Kaj nun ni povas fine legi poemojn de relative juna indoneziano, Yohanes Manhitu, naskita en 1976 en Okcidenta Timoro (parto de Indonezio), sed nun loĝanta en Jogjararto. Penny Vos (Mondeto) kuraĝis eldoni la poemaron.

Alia bonaĵo: ofte ni aŭdas/legas pri la multaj homoj, kiuj lernas Esperanton rete, sed malofte ni renkontas ilin. Nu, Yohanes ni povas renkonti pere de lia libro. Li pacience studis la lingvon rete inter 2000 kaj 2007, kaj ekverkis, evidente tre ofte, ĉar en la volumeto estas 150 poemoj (mallongaj).

Yohanes estas ne nur esperantisto, sed poligloto; li profesias kiel tradukisto el la angla, franca, portugala, kaj tetuma (la indiĝena lingvo de Orienta Timoro) en la indonezian, kaj krome li verkas poemojn indonezie, davane (alia timora indiĝena lingvo), angle, france, hispane, portugale, kaj ne lastaloke esperante.

Do evidente temas pri homo, por kiu lingvoj estas gravega elemento de la vivo, kaj ne surprizas, ke li aparte ŝatas la mirindan laborfrukton de L.L. Zamenhof. Li skribis, ke la poemo “La puerta” (La pordo) de la meksikia poeto Alfredo García Valdez, kiun mi tradukis al la indonezia je la 9a de junio 2002 por lerni la hispanan, kondukis min al la poezia mondo. Yohanes ne konscias pri rekta influo de specifaj poetoj, sed li aparte ŝatas la verkojn de la fama hinda (bengala) majstro Rabindranath Tagore. Alia fonto de inspiro estas lia kristana (katolika) fido, kaj do Yohanes, kun sia aparta amo al latinidaj lingvoj, estas kelkrilate ne tipa indoneziano. Pli bone dirite, li iugrade reprezentas minoritaton de tiu popolego, sed oni havas la impreson, ke li estas iom soleca intelektulo, pli observanto ol reprezentanto.

Inter la verkoj en tiu ĉi kolekto estas ampoemoj, foje politiko aŭ religio estas la fonto, lingvoj foje inspiras, sed plej ofte Yohanes observas iun beston aŭ planton aŭ ĉiutagan okazaĵon  kaj sur tiu bazo transiras al pli ĝenerala penso. Ekzemplo estas la poemo Floreto inter kaktoj:
.
Sur tiu ĉi insulo de santalo
Kie santaloj ne libere vivas
Sed bovinoj ankoraŭ moviĝas
Vivas kaktoj en la kampoj.

Ne perdu esperon, amiko!
eĉ inter kaktaroj vi trovos
floretojn belajn kaj aromajn.
Estas feliĉo ĉie en la mondo. 

Entute Yohanes Manhitu faras la impreson de simpatia, sentema observanto bonmotiva, kun kiu oni volonte amikiĝus. Mi tamen esperas, ke kun la tempo liaj poemoj iĝos pli densaj, pli koncizaj, ke la tropoj saltu en la menson de leganto. Lingvan talenton li evidente havas; nun li evitu ĉian trofacilan malfreŝan pensiron.

La libreto estas belaspekta (al mi mem ne plaĉas, ke la poemoj estas tutmajusklaj, sed eble tio ne ĝenas aliajn legontojn), kaj bedaŭrinde la poemoj ne aperas sur la paĝo indikita en la enhavtabelo.

Tiuj bagatelaj kritikoj ne malpersvadu vin akiri la unuan literaturaĵon el nova landego, kie Esperanto iam grave rolos.
---------------
* Trevor STEELE (naskiĝis 1940) estas aŭstralia Esperantisto, instruisto kaj aŭtoro de rakontoj, noveloj kaj romanoj en Esperanto. La verkaro de Steele estas forte influita de vojaĝspertoj akiritaj i.a. en Germanio kaj en Orienta Eŭropo. Steele ankaŭ estas membro de la Akademio de Esperanto.

Saturday, December 5, 2009

Multlingva Frazlibro de Yohanes Manhitu

LINGVA lernado estas tre interesa sperto en la homa vivo sed samtempe ĝi postulas fortan motivadon de ĉia lernanto. Kiam oni lernas novan lingvon, precipe alilandan lingvon, oni bezonas librojn, kiuj nin helpas kompreni ĝin paŝo post paŝo. Estas homoj, kiuj komencas lernadon studante la gramatikon kaj pli malfrue ili provas uzi la lingvon parolante por interŝanĝi informojn kun alia(j) persono(j). Sed, estas ankaŭ homoj, kiuj ŝatas komenci lerni lingvon uzante frazlibron, en kiu ili trovas praktikajn frazerojn por la parola komunikado laŭ ĉiutagaj situacioj. Tiuj ĉi homoj lernas tra la praktika flanko de la lingvo. Kaj tiu ĉi libro estas skribita por ili.

=========================================
Pemelajaran bahasa adalah pengalaman yang sangat menarik dalam kehidupan manusia namun pada saat yang sama ia menuntut motivasi yang kuat dari setiap pemelajar. Ketika seseorang belajar sebuah bahasa baru, terutama bahasa asing, ia membutuhkan buku-buku, yang dapat membantunya memahami bahasa itu tahap demi tahap. Ada orang yang mulai belajar bahasa dengan mempelajari tata bahasa dan kemudian mencoba menggunakan bahasa itu untuk saling bertukar informasi dengan orang lain. Tetapi ada juga orang-orang yang suka mengawali pemelajaran bahasa dengan menggunakan buku frase yang di dalamnya ditemukan ungkapan-ungkapan praktis untuk komunikasi lisan menurut situasi sehari-hari. Orang-orang ini belajar melalui sisi praktis bahasa tersebut. Dan buku ini ditulis untuk mereka.
.
Legu la katalogon de UEA pri Multlingva Frazlibro (Baca katalog UEA tentang Multlingva Frazlibro).

Nenomatne Nbolen: Puisi Uab Metô Sin Lê Mabuab (Matahari Telah Terbit: Sebuah Antologi Puisi Dawan) Nâko/Karya: Yohanes Manhitu


NOE nmuî in slutun ma tasi nmuî ini ‘punun; muït maninê nmuî in sailumat, ma atonîhonis a-nmuî in sít he nateab in tenab, he npules in Amoët-ma-Apakaet, in aonbian manekat, aî pah-pinan on in balesnasat amasat. Kalu ka natuin sít nok piusbijól, tenab amasat nane nabè' ném natuin in toni, lê haef namfau ka matuï mnitâ fa. Henait tenab nane nmoin nabala-piuta, mauthe in mapanat a-nbi tuis amonit nâko batan neu batan. Neno es-es nok kun in human, fai es-es nok kun in masan. Neu mauthe es-es in human ma in masan mamalak piuta nèk hanfuaf malulâ ma mahikib nenô-fai, nbi foknais ma oefát, nbi manit ma kanbait. Ma mauthe mèsökan, ulan, anislutuf, msâ manas kaisâ naleün nani.

Oras i buku puisi i nabè' mabaca es:

 1. Cornel University Library
 2. Northern Illinois University Library
 3. Ohio University Library
 4. Yale University Library