Saturday, December 31, 2016

Feotnai Mapules - Princino Laŭdata (Dulingva poemaro en la davana lingvo kaj Esperanto)Bona novaĵo! Hodiaŭ, la 31an de decembro 2016, jam aperis en Antverpeno, Belgio, mia dulingva poemaro Feotnai Mapules—Princino Laŭdata. Ĉi tiu libro de 250 paĝoj, kiu enhavas 100 dulingvajn poemojn, estas eldonita de Eldonejo Libera. Pluraj poemoj jam aperis en Beletra Almanako kaj aliloke. Vizitu: http://e-libera.weebly.com/katalogo.html kaj Amazon.com.

Friday, September 2, 2016

TETUM, A LANGUAGE FOR EVERYONE / TETUN, LIAN IDA BA EMA HOTU-HOTU – A Comprehensive Course Book for English-speaking Learners of Tetum


TETUM, A LANGUAGE FOR EVERYONE
is a book containing both grammar and conversation, as well as supplementary information to quickly assimilate language skills. It will assist learners in understanding the basic rules of the Tetum language and provide a foundation for oral communication.

The book follows the traditional pattern of a language textbook, with each lesson comprising a dialogue, grammatical or conversational notes, and a minimum of one exercise to facilitate language acquisition. Explanations and examples are given to show how to use the language properly and in the culturally correct manner.

TETUM, A LANGUAGE FOR EVERYONE includes:

 • Tetum at a single glance
 • a pronunciation guide
 • notes on orthography
 • a concise phrasebook
 • geographical names
 • symbols and punctuation
 • diagram of the human body
 • sample letters in Tetum
 • prefixes and suffixes
 • a concise two-way dictionary
-----------------------------------------------------
 

TETUN, LIAN IDA BA EMA HOTU-HOTU
mak livru ida-ne’ebé kontein gramátika no konversa, no mós informasaun suplementár hodi lailais asimila jeitu lian nian. Nia sei tulun aprende-na’in sira iha komprensaun regra bázika lia-tetun nian no hafó fundasaun ida ba komunikasaun orál.

Livru ida-ne’e tuir padraun tradisionál livru-testu lian nian, ho lisaun ida-idak ne’ebé konsisti hosi diálogu ida, nota gramátika ka konversa nian, no pelumenus ezersisiu ida hodi fasilita hetan matenek dalen nian. Esplikasaun no ezemplu sira hakfó hodi hatudu oinsá uza língua ne’e loloos no tuir dalan ida-ne’ebé kulturalmente loos.

TETUN, LIAN IDA BA EMA HOTU-HOTU hatama:

 • haree-lailais lia-tetun nian
 • matadalan pronúnsia nian
 • nota sira kona-ba ortografia
 • livru konversa badak
 • naran jeográfiku sira
 • símbolu sira no puntuasaun
 • diagrama isin-lolon nian
 • ezemplu surat nian hodi tetun
 • prefiksu no sufiksu sira
 • disionáriu badak dalan-rua
-----------------------------------------------------

Product Details
Paperback: 140 pages
Publisher: MONDIAL (August 15, 2016)
Language: English (Inglés)
ISBN-10: 1595693211
ISBN-13: 978-1595693211
Library of Congress Control Number: 2016940532
Product Dimensions: 8.5 x 0.3 x 11 inches
Shipping Weight: 12.2 ounces


Where to buy the book?  
 1. Amazon.com
 2. Mondialbooks.com

Monday, December 14, 2015

Kamus Portugis-Indonesia, Indonesia-Portugis (Dicionário Português-Indonésio, Indonésio-Português). Penyusun/Autor: Yohanes Manhitu.

Foto: http://www.gramedia.com

Catatan: Kamus ini disusun selama 9,5 tahun (Januari 2005Juni 2015). Proses "penghalusan" menghabiskan empat bulan (Juli 2015Oktober 2015). Persiapan penerbitan kamus hingga penerbitannya (14 Desember 2015) memerlukan hampir dua bulan.

Deskripsi: Bahasa Portugis berasal dari bahasa Latin populer yang dibawa para tentara, pedagang, dan pendatang Romawi ke Semenanjung Iberia pada tahun 218 SM. Kini bahasa Portugis menjadi bahasa resmi di sembilan negara: Portugal, Brasil, Angola, Mozambik, Guinea-Bissau, Sao Tome dan Prinsipe, Tanjung Verde, Timor-Leste, dan Guinea Ekuatorial. Serta masih digunakan di RRC (Makau) dan India (Goa, Daman, dan Diu). Bahasa Portugis bukan bahasa baru di Indonesia karena hubungan historis Nusantara dengan bangsa Portugis telah berusia lebih dari 500 tahun, yakni sejak ekspedisi tiga kapal yang dipimpin António de Abreu tiba di Kepulauan Banda pada tahun 1512 untuk mencari rempah-rempah.

Kamus Portugis-Indonesia, Indonesia-Portugis ini hadir dengan harapan agar hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa penutur bahasa Portugis---sebagai mitra yang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah---semakin akrab dan langgeng.

Kamus dwibahasa “dua arah” ini memuat:

 • lebih dari 26.000 entri Portugis pada bagian Portugis-Indonesia; 
 • lebih dari 26.000 entri dan subentri Indonesia pada bagian Indonesia-Portugis;
 • gramatika ringkas bahasa Portugis;
 • model percakapan tematis Indonesia-Portugis;
 • nama bahasa resmi dunia dan sejumlah bahasa Nusantara;
 • nama-nama negara dan ibu kota (Indonesia-Portugis);
 • nama sejumlah tumbuhan dan hewan (Portugis-Latin-Indonesia);
 • nama planet, rasi bintang, dan zodiak (Latin-Indonesia-Portugis);
 • senarai istilah (termasuk istilah-istilah komputer), kata serapan, dan ungkapan asing;
 • contoh puisi dwibahasa (Portugis-Indonesia).

Keterangan Produk


Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
ISBN 9786020308333
Berat 1.90 kg
Negara Produsen Indonesia
Supplier Gramedia Pustaka Utama, Pt. (Gpu) - Cgi Ntx Gam
Tanggal Terbit 14 Desember 2015
Lebar 15 cm
Panjang 23 cm
Tebal 0 (tidak dihitung)
Halaman 1616
Bahasa INDONESIA
Tipe Jilid HARD COVER (Sampul Tebal)

Friday, January 21, 2011

Poemlibro "Sub la Vasta ĉielo"


Voĉo  el  virga  lando
Recenzo de Trevor Steele*
.
Yohanes Manhitu, Sub la vasta ĉielo, Mondeto, Candelo, Aŭstralio, 2010. Poemaro, 161 paĝoj. Prezo $AUS 17 + afranko.

Indonezio, tiu insularo inter sudorienta Azio kaj Aŭstralio kun loĝantaro de 230 milionoj, estis ĝis nun preskaŭ terra incognita al esperantistoj. Sed lastatempe, dank’ grandparte al la misia laboro de la belgino Heidi Goes, fondiĝis pioniraj E-kluboj. Kaj nun ni povas fine legi poemojn de relative juna indoneziano, Yohanes Manhitu, naskita en 1976 en Okcidenta Timoro (parto de Indonezio), sed nun loĝanta en Jogjararto. Penny Vos (Mondeto) kuraĝis eldoni la poemaron.

Alia bonaĵo: ofte ni aŭdas/legas pri la multaj homoj, kiuj lernas Esperanton rete, sed malofte ni renkontas ilin. Nu, Yohanes ni povas renkonti pere de lia libro. Li pacience studis la lingvon rete inter 2000 kaj 2007, kaj ekverkis, evidente tre ofte, ĉar en la volumeto estas 150 poemoj (mallongaj).

Yohanes estas ne nur esperantisto, sed poligloto; li profesias kiel tradukisto el la angla, franca, portugala, kaj tetuma (la indiĝena lingvo de Orienta Timoro) en la indonezian, kaj krome li verkas poemojn indonezie, davane (alia timora indiĝena lingvo), angle, france, hispane, portugale, kaj ne lastaloke esperante.

Do evidente temas pri homo, por kiu lingvoj estas gravega elemento de la vivo, kaj ne surprizas, ke li aparte ŝatas la mirindan laborfrukton de L.L. Zamenhof. Li skribis, ke la poemo “La puerta” (La pordo) de la meksikia poeto Alfredo García Valdez, kiun mi tradukis al la indonezia je la 9a de junio 2002 por lerni la hispanan, kondukis min al la poezia mondo. Yohanes ne konscias pri rekta influo de specifaj poetoj, sed li aparte ŝatas la verkojn de la fama hinda (bengala) majstro Rabindranath Tagore. Alia fonto de inspiro estas lia kristana (katolika) fido, kaj do Yohanes, kun sia aparta amo al latinidaj lingvoj, estas kelkrilate ne tipa indoneziano. Pli bone dirite, li iugrade reprezentas minoritaton de tiu popolego, sed oni havas la impreson, ke li estas iom soleca intelektulo, pli observanto ol reprezentanto.

Inter la verkoj en tiu ĉi kolekto estas ampoemoj, foje politiko aŭ religio estas la fonto, lingvoj foje inspiras, sed plej ofte Yohanes observas iun beston aŭ planton aŭ ĉiutagan okazaĵon  kaj sur tiu bazo transiras al pli ĝenerala penso. Ekzemplo estas la poemo Floreto inter kaktoj:
.
Sur tiu ĉi insulo de santalo
Kie santaloj ne libere vivas
Sed bovinoj ankoraŭ moviĝas
Vivas kaktoj en la kampoj.

Ne perdu esperon, amiko!
eĉ inter kaktaroj vi trovos
floretojn belajn kaj aromajn.
Estas feliĉo ĉie en la mondo. 

Entute Yohanes Manhitu faras la impreson de simpatia, sentema observanto bonmotiva, kun kiu oni volonte amikiĝus. Mi tamen esperas, ke kun la tempo liaj poemoj iĝos pli densaj, pli koncizaj, ke la tropoj saltu en la menson de leganto. Lingvan talenton li evidente havas; nun li evitu ĉian trofacilan malfreŝan pensiron.

La libreto estas belaspekta (al mi mem ne plaĉas, ke la poemoj estas tutmajusklaj, sed eble tio ne ĝenas aliajn legontojn), kaj bedaŭrinde la poemoj ne aperas sur la paĝo indikita en la enhavtabelo.

Tiuj bagatelaj kritikoj ne malpersvadu vin akiri la unuan literaturaĵon el nova landego, kie Esperanto iam grave rolos.
---------------
* Trevor STEELE (naskiĝis 1940) estas aŭstralia Esperantisto, instruisto kaj aŭtoro de rakontoj, noveloj kaj romanoj en Esperanto. La verkaro de Steele estas forte influita de vojaĝspertoj akiritaj i.a. en Germanio kaj en Orienta Eŭropo. Steele ankaŭ estas membro de la Akademio de Esperanto.

Saturday, December 5, 2009

Multlingva Frazlibro de Yohanes Manhitu

LINGVA lernado estas tre interesa sperto en la homa vivo sed samtempe ĝi postulas fortan motivadon de ĉia lernanto. Kiam oni lernas novan lingvon, precipe alilandan lingvon, oni bezonas librojn, kiuj nin helpas kompreni ĝin paŝo post paŝo. Estas homoj, kiuj komencas lernadon studante la gramatikon kaj pli malfrue ili provas uzi la lingvon parolante por interŝanĝi informojn kun alia(j) persono(j). Sed, estas ankaŭ homoj, kiuj ŝatas komenci lerni lingvon uzante frazlibron, en kiu ili trovas praktikajn frazerojn por la parola komunikado laŭ ĉiutagaj situacioj. Tiuj ĉi homoj lernas tra la praktika flanko de la lingvo. Kaj tiu ĉi libro estas skribita por ili.

=========================================
Pemelajaran bahasa adalah pengalaman yang sangat menarik dalam kehidupan manusia namun pada saat yang sama ia menuntut motivasi yang kuat dari setiap pemelajar. Ketika seseorang belajar sebuah bahasa baru, terutama bahasa asing, ia membutuhkan buku-buku, yang dapat membantunya memahami bahasa itu tahap demi tahap. Ada orang yang mulai belajar bahasa dengan mempelajari tata bahasa dan kemudian mencoba menggunakan bahasa itu untuk saling bertukar informasi dengan orang lain. Tetapi ada juga orang-orang yang suka mengawali pemelajaran bahasa dengan menggunakan buku frase yang di dalamnya ditemukan ungkapan-ungkapan praktis untuk komunikasi lisan menurut situasi sehari-hari. Orang-orang ini belajar melalui sisi praktis bahasa tersebut. Dan buku ini ditulis untuk mereka.
.
Legu la katalogon de UEA pri Multlingva Frazlibro (Baca katalog UEA tentang Multlingva Frazlibro).

Nenomatne Nbolen: Puisi Uab Metô Sin Lê Mabuab (Matahari Telah Terbit: Sebuah Antologi Puisi Dawan) Nâko/Karya: Yohanes Manhitu


NOE nmuî in slutun ma tasi nmuî ini ‘punun; muït maninê nmuî in sailumat, ma atonîhonis a-nmuî in sít he nateab in tenab, he npules in Amoët-ma-Apakaet, in aonbian manekat, aî pah-pinan on in balesnasat amasat. Kalu ka natuin sít nok piusbijól, tenab amasat nane nabè' ném natuin in toni, lê haef namfau ka matuï mnitâ fa. Henait tenab nane nmoin nabala-piuta, mauthe in mapanat a-nbi tuis amonit nâko batan neu batan. Neno es-es nok kun in human, fai es-es nok kun in masan. Neu mauthe es-es in human ma in masan mamalak piuta nèk hanfuaf malulâ ma mahikib nenô-fai, nbi foknais ma oefát, nbi manit ma kanbait. Ma mauthe mèsökan, ulan, anislutuf, msâ manas kaisâ naleün nani.

Oras i buku puisi i nabè' mabaca es:

 1. Cornel University Library
 2. Northern Illinois University Library
 3. Ohio University Library
 4. Yale University Library

Monday, April 13, 2009

Kamus Indonesia-Tetun -- Tetun-Indonesia (Indonesian-Tetum -- Tetum-Indonesian Dictionary). Penyusun/Compiler Yohanes Manhitu

Bahasa Tetun di Timor-Leste berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan kian bertambahnya jumlah kosakata baru –terutama dari bahasa Portugis – yang diadopsi ke dalam bahasa Tetun dari hari ke hari, terlebih setelah berdirinya negara baru Timor-Leste. Kamus ini hadir untuk menjadi saksi "kristal" bagi perkembangan bahasa tersebut. Dengan penjelasan yang ringkas dan mudah dimengerti, serta isi yang informatif dan contoh kalimat juga percakapan, para pembaca akan merasakan mudahnya menggunakan kamus ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam komunikasi lisan.
======================================
Lia-tetun iha Timór Lorosa’e dezenvolve lailais. Ne’e ita prova ho vokabuláriu foun sira ne’ebé mosu hetok barak – liuliu hosi lia-portugés – mak haktama ba lia-tetun hosi loron ba loron, liuliu depois nasaun foun Timór Lorosa’e hakrii. Disionáriu ida-ne’e iha atu sai sasin "kristál" ba dezenvolvimentu língua nian ne’ebé naktemi. Ho esplikasaun be badak i kamaan atu komprende no konteúdu be informativu, no mós ezemplu fraze sira no konversa be hakfó iha laran, lee-na’in sira sei sente lasusar uza disionáriu ida-ne’e iha situasaun moris loroloron nian, liuliu iha komunikasaun orál.
======================================
The Tetum language in East Timor develops rapidly. It can be proved by the more and more new vocabularies – mostly from Portuguese -- introduced into the language day by day, especially after the independence of East Timor. This dictionary is intended to be a “crystal” witness for the language development mentioned. With concise and easy explanations and informative contents, as well as available sample phrases and conversations, readers will find it easy to use this dictionary in daily situations, especially in oral communication. 

Untuk membaca detail buku, klik di sini.
Untuk membaca resensi kamus ini oleh Dr. Aone van Engelenhoven dari Universiteit Leiden, Belanda, klik di sini.
=======================================

Kamus Indonesia-Tetun, Tetun-Indonesia kini (berdasarkan informasi siber hingga 12 Januari 2016) dapat ditemukan di katalog perpustakaan-perpustakaan berikut ini:

 1. Perpustakaan Flinders University, Adelaide, Australia
 2. Perpustakaan IDE-JETRO*, Chiba, Jepang 
 3. Perpustakaan Kongres AS (The Library of Congress), Washington
 4. Perpustakaan Monash University, Australia
 5. Perpustakaan Nasional Australia (National Library of Australia)
 6. Perpustakaan Nasional Kanada (National Library of Canada)
 7. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
 8. Perpustakaan Ohio University, AS
 9. Perpustakaan Osaka University, Jepang
 10. Perpustakaan The Australian National University, Australia
 11. Perpustakaan University of California di Barkeley, AS
 12. Perpustakaan University of California di Los Angeles, AS
 13. Perpustakaan University of Hawai, AS
 14. Perpustakaan University of Oregon, AS
 15. Perpustakaan University of Washington, AS
 16. Perpustakaan Yale University, AS
 17. Perpustakaan Eropa (The European Library), Eropa 
 18. Perpustakaan Inggris (The British Library), London, Inggris
 19. Perpustakaan Nasional Portugal (Biblioteca Nacional de Portugal), Lisabon, Portugal 
 20. Perpustakaan dan Pusat Dokumentasi Perguruan Tinggi dan Penelitian Prancis (Catalogue SUDOC), Prancis.  

*) IDE-JETRO = Institute of Developing Economies-Japan External Trade Organization

---------------------------------------------------------------------------------------------


Yohanes Manhitu, Kamus Indonesia-Tetun, Tetun-Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, xxvi + 487 hlm. ISBN: 979-22-2954-x. Harga: Rp90.000,00 (soft cover).

Aone van Engelenhoven Leiden University, The Netherlands; Institutu Nasionál Linguístika nian, Universidade Nasionál Timór Lorosa’e a.van.engelenhoven@let.leidenuniv.nl

Buku ini adalah kamus bahasa Tetun pertama yang diterbitkan di Indonesia setelah Timor Timur lepas dari Indonesia menjadi republik Timor Lorosa’e pada tahun 2001. Sewaktu Timor masih menjadi bagian Indonesia diterbitkan beberapa daftar kata kecil, misalnya Serantes dan Doko (1976), dan Monteiro (1985). Hull (1998) juga menyebut sebuah karya dari Soares (1985) yang berjudul Kamus bahasa Tetum – bahasa Indonesia – bahasa Portugis, namun tanpa memberitahukan nama penerbitnya. Setelah Timor Timur menjadi Timor Lorosa’e, karya Hull dan Pollard dengan judul Disionáriu Malaiu-Tetun (Kamus Melayu-Tetun) diterbitkan pada tahun 2002. Pada tahun 2005 terbitlah pula sebuah kamus (anonim) yang berisi daftar kata Tetun, Portugis, dan Indonesia di lembaga Buka Hatene (Baukau).

Dibandingkan dengan kamus (atau daftar kata) yang terbit sebelumnya, karya Yohanes Manhitu ini memperlihatkan kemajuan yang berarti dalam dunia perkamusan bahasa Tetun dan bahasa Indonesia. Itu dapat diamati dengan banyaknya lema yang dimuat: kira-kira 8.830 lema. Sebetulnya, jumlah ini harus dibagi dua karena menyangkut baik bagian Tetun-Indonesia maupun bagian Indonesia-Tetun. Namun, walaupun begitu jumlahnya tetap melebihi jumlah lema di karya-karya leksikografis sebelumnya. Kamus ini mengandung sebelas lampiran. Lampiran peta dan karangan mengenai bahasa-bahasa Timor Lorosa’e sangat informatif dan berguna. Demikian pula dengan sketsa tatabahasa Tetun di lampiran pertama: hal itu pun lebih menegaskan bahwa kamus ini berkualitas baik. Yang lebih meninggikan manfaat kamus ini adalah lampiran-lampiran mengenai nama-nama Tetun tentang hewan, tumbuhan, bilangan, planet, rasi bintang, simbol, dan tanda baca. Sebagian dari lampiran ini juga dapat dilihat di laman institut bahasa nasional Timor Lorosa’e: Institutu Nasionál Linguístika nian (INL).

Cara Manhitu mengetengahkan dan menangani ejaan Tetun yang baku di dalam kamusnya memperlihatkan bahwa penyusun ini mengetahui segala permasalahannya (lihat Engelenhoven 2006). Meskipun sudah disahkan pada tahun 2004, ejaan yang diusulkan INL itu belumlah digunakan secara merata oleh wartawan atau penulis di internet. Khususnya bagi pembelajar bahasa Tetun yang baku, pelbagai variasi ejaan itu bisa menimbulkan kekeliruan. Oleh karena itu, penjelasan tentang variasi-variasi itu, yang disajikan pada halaman xxvi, sangat berguna.

Yohanes Manhitu memanfaatkan beberapa kamus Inggris-Indonesia dalam menyusun kamusnya. Langkah itu pun telah memberikan tambahan pengetahuan baginya tentang perkamusan. Kamus ini mengandung isi yang berguna dan untuk itu saya rekomendasikan kepada semua pembelajar bahasa Tetun tingkat awal. Kamus ini merupakan terbitan baru yang dapat menggantikan kamus dari Hull dan Pollard (2002), yang sekarang ini masih banyak digunakan oleh para guru SD, SMP, dan SMU di Timor Lorosa’e. Saya juga menganggap terbitnya kamus ini sebagai sebuah tanda nyata dari membaiknya komunikasi antara kedua negara yang bersangkutan. 

Daftar acuan

Anonim. 2005. Disionáriu Tetun-Portugés-Indonéziu, Dicionário Tetum-Português-Indonésio, Kamus Tetun-Portugis-Indonesia. Baukau: Buka Hatene.

Engelenhoven, Aone van. 2006. “Ita-nia nasaun oin-ida, ita-nia dalen sira oin- seluk, ‘Our Nation is One, Our Languages Are Different’; Language policy in East Timor”, di dalam: Paulo Castro Seixas dan Aone van Engelenhoven (red.), Diversidade Cultural na Construção da Nação e do Estado em Timor-Leste, hlm. 104-132. Porto: Publicações UFP.


Hull, Geoffrey. 1998. “The languages of Timor 1772-1997; A literature review”, Studies in Languages and Cultures of East Timor 1:1-38.

Hull, Geoffrey dan Toni Pollard. 2002. Disionáriu Malaiu-Tetun, Kamus Melayu-Tetun. Dili: Instituto Nacional de Linguística, Universidade Nacional Timor Lorosa’e. Monteiro, F. 1985. Kamus Tetun-Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional RI.

Serantes, P.J. dan I.H. Doko. 1976. Kamus kecil Indonesia – Tetun Belu – Tetun Dili. Bandung/Jakarta: Ganaco.

Soares, Domingos M. Dores. 1985. Kamus bahasa Tetum – bahasa Indonesia – bahasa Portugis. Jakarta.